Opzegging huurovereenkomst

Verhuurder en huurder kunnen de huurovereenkomst opzeggen. Dit kan alleen aan het einde van de overeengekomen huurperiode met inachtneming van de opzegtermijn. Bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is opzegging altijd mogelijk met inachtneming van de opzegtermijn. Voor opzegging is het niet nodig dat de andere partij tekort is geschoten in de nakoming van de huurovereenkomst.


Opzegging door huurder

De huurder heeft geen speciale reden nodig om de huurovereenkomst op te zeggen. Als de tijd er rijp voor is en aan alle overeengekomen formaliteiten (bijvoorbeeld opzegging in een aangetekende brief) is voldaan, zal de opzegging effect hebben.


Opzegging door verhuurder

Voor de verhuurder is de opzegging anders geregeld bij woonruimte en 290-bedrijfsruimte (ook wel middenstandsbedrijfsruimte). In de wet is bepaald op welke limitatief omschreven gronden een huurovereenkomst kan worden opgezegd. Dit zijn onder andere slecht huurderschap, dringend eigen gebruik en het verwezenlijken van een bestemming in een geldig bestemmingsplan.

Toetsing door de kantonrechter

Bij woonruimte en 290-bedrijfsruimte zal de huurovereenkomst na opzegging door de verhuurder voortduren tot het moment dat de kantonrechter het tijdstip van ontruiming heeft vastgesteld. Dit houdt kort gezegd in dat de kantonrechter de opzegging moet goedkeuren en moet toetsen aan de opzeggingsgronden.

Toetsing bij woninghuur

Bij woninghuur zal de kantonrechter niet alleen toetsen of met de opzegging aan de specifiek omschreven opzeggingsgronden is voldaan, maar ook zal de kantonrechter de belangen van verhuurder en huurder afwegen. Als een woning bijvoorbeeld wordt gehuurd door een gezin met schoolgaande kinderen op een locatie waar nauwelijks alternatieve woningen beschikbaar zijn en de kinderen na verhuizing mogelijk van school moeten veranderen, zal het belang van deze huurder zwaarder wegen dan wanneer er een alleenstaande huurder ergens woont op een locatie waar genoeg alternatieve woonruimte beschikbaar is. Het belang van de huurder in het gehuurde te willen blijven wordt afgewogen tegen het belang van de verhuurder het gehuurde te doen ontruimen.

Toetsing bij huur van 290-bedrijfsruimte

Bij de huur van 290-bedrijfsruimte kan de verhuurder na een termijn van 10 jaar de huurovereenkomst opzeggen op grond van de belangenafweging. Dit betekent dat de opzegging niet meer hoeft te voldoen aan de limitatief omschreven opzeggingsgronden, maar alle belangen gaan meewegen in de afweging van de kantonrechter, ook slechts financiële belangen. Bijvoorbeeld het kunnen verhuren aan een andere partij die meer betaalt.

Meer weten over deze dienst?

Bas van Overeem
Maaike Cohen

Onze specialisten op dit gebied zijn
Maaike Cohen en Bas van Overeem

Bel naar 020 - 262 1 242 of mail via onderstaand formulier.

Neem contact met ons op