Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte door huurder

Verhuurder en huurder kunnen de huurovereenkomst opzeggen. Dit kan alleen aan het einde van de overeengekomen huurperiode met inachtneming van de opzegtermijn. Bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is opzegging altijd mogelijk met inachtneming van de opzegtermijn.

De huurder heeft geen speciale reden nodig om de huurovereenkomst op te zeggen. Als de tijd er rijp voor is en aan alle overeengekomen formaliteiten (bijvoorbeeld opzegging in een aangetekende brief) is voldaan, zal de opzegging effect hebben.

Automatische verlenging huurovereenkomst

De huurder moet er wel voor waken niet te laat te zijn met opzeggen. Wanneer in de huurovereenkomst huurperiodes van bijvoorbeeld telkens vijf jaar zijn overeengekomen die automatisch worden verlengd wanneer er niet wordt opgezegd, moet opzegging op tijd gebeuren om te voorkomen dat huurder aan de volgende termijn van vijf jaar vastzit (met de verplichting vijf jaar huur door te betalen).

 

Meer weten over deze dienst?

Bas van Overeem
Maaike Cohen

Onze specialisten op dit gebied zijn
Maaike Cohen en Bas van Overeem

Bel naar 020 - 262 1 242 of mail via onderstaand formulier.

Neem contact met ons op