Jonathan Huijts - Corten De Geer Advocaten

Jonathan Huijts

Jonathan Huijts is in 2012 afgestudeerd in het privaatrecht aan de Universiteit Maastricht. De vrije ruimte in het laatste jaar van zijn studie vulde hij in met publiekrechtelijke keuzevakken. Het was dan ook niet geheel verrassend dat hij na afronding van zijn studie werd aangenomen als docent staats- en bestuursrecht aan dezelfde universiteit. Hij begon daar tevens met het schrijven van een proefschrift over het planschade- en nadeelcompensatierecht, oftewel schadevergoeding wegens rechtmatig overheidshandelen. Halverwege dat proefschrifttraject maakte Jonathan een overstap naar de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden, waar hij vandaag de dag nog steeds met veel plezier en passie voor zijn vakgebied werkt.

Jonathan heeft zijn proefschrift begin 2020 met succes verdedigd. Hij biedt met zijn boek een gedetailleerde inkijk in zowel het huidige als toekomstige planschade- en nadeelcompensatierecht. Tevens houdt hij zich bezig met onderzoek naar de regulering van plastic verpakkingsmaterialen.

Aangesproken door onze kantoorfilosofie, heeft Jonathan zich sinds 18 september 2019 als onafhankelijk wetenschappelijk adviseur verbonden aan Corten De Geer Vastgoedadvocaten. In die hoedanigheid adviseert hij ons advocatenteam in complexe (schade)dossiers, zodat wij u nog beter van dienst kunnen zijn. 

LinkedIn

Mijn collega's