Nieuws

Roland Mans

Roland Mans (1969) studeerde in 1994 af in het staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Vervolgens was hij tot 1999 als stafjurist werkzaam bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In 2000 maakte hij de overstap naar de advocatuur. Tot 2015 werkte hij bij De Clercq Advocaten Notarissen in Leiden waar hij zich specialiseerde in het algemene bestuursrecht, het omgevingsrecht, het subsidierecht en het overheidsaansprakelijkheidsrecht. Begin 2016 richtte hij met twee partners het Amsterdamse vastgoed- en bestuursrechtkantoor vanState Advocaten op dat eind 2018 is samengegaan met Corten De Geer. Sindsdien is hij daar als partner werkzaam.

Roland is een zeer ervaren, creatieve en betrokken bestuursrechtadvocaat. Hij werkt vanuit de overtuiging dat onze overheid alleen optimaal kan functioneren als voldoende tegenwicht aan haar wordt geboden. Dat geldt zowel voor samenwerking met bestuursorganen als voor conflicten daarmee. Hij procedeert graag en goed, maar alleen als een buitengerechtelijke oplossing niet haalbaar is gebleken.

In zijn vrije tijd houdt Roland zich bezig met schrijven (Het Verdwijnboek, De Gele Trui, De Uilenvlucht en Het Sleutelgeheim) en wielrennen.

[javascript protected email address]

LinkedIn

Publicaties

Nieuwe voorstellen om het de overheid makkelijker te maken

Regering wil definitieve geschilbeslechting bestuursrecht. ‘Definitieve geschilbeslechting zal dan ook de komende jaren een centraal thema zijn in het beleid rond de Awb,’ schreef minister van Justitie Hirsch Ballin eind mei aan de Tweede Kamer. Dit zal de meeste betrokkenen bij het bestuursrecht als muziek in de oren klinken. Maar een rechtvaardiger bestuursrecht is nog ver weg. Lees verder >


Nieuwe ronde, nieuwe kansen

In de laatste maanden van 1993 kwam de Eerste Kamer regelmatig in het nieuws. Een aantal aanvaringen met de regering vormden daar de aanleiding toe. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de sluimerende discussie rond de positie van de Eerste Kamer nieuw leven ingeblazen werd. Met het oplaaien van die discussie, werd ook de studie naar mogelijke oplossingen van de Eerste Kamer-problematiek weer interessant. Download PDF-bestand


Een rechtvaardigheidstranche in de Awb

Bestuursrecht kan belangrijk worden verbeterd, Burger en bestuursorgaan hebben in het bestuursrecht te ongelijke posities. Daarom moeten het gelijkheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel in de Awb worden opgenomen. Lees verder >


Roland Mans - Corten De Geer Advocaten

Mijn collega's