Eduard de Geer - Corten De Geer Advocaten

Eduard de Geer

Eduard de Geer is in 1994 afgestudeerd in het privaatrecht en het internationaal recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft aanvankelijk een aantal jaar als jurist en teamleider gewerkt voor een grote rechtsbijstandsverzekeraar. Daarna heeft hij het innoverende kunstfonds DeïsKa opgericht. Sinds 2006 werkt hij als advocaat.

De Geer heeft zich sinds 2006 gespecialiseerd in onroerend goed en ruimtelijke ordening. Hij volgde met goed resultaat de specialisatieopleidingen Grotius Onroerend Goed en Magna Charta Burgerlijk Procesrecht en is lid van de Vereniging Vastgoed Juristen. De Geer adviseert bij zakenrechtelijke transacties en procedeert indien daar geschillen uit voorkomen. Hij heeft zich daarbij toegelegd op het bijstaan van partijen in rechtsrelaties met de overheid. De meest uitgebreide kennis heeft De Geer op het gebied van erfpacht- en opstalrecht. Hij staat grote groepen erfpachters en opstalhouders bij in geschillen met (voorheen) publieke grootgrondbezitters zoals de gemeente Amsterdam, het hoogheemraadschap van Rijnland, Hollands Noorderkwartier en Staatsbosbeheer.

Op dit moment neemt De Geer geen zaken meer aan.

Rechtsgebiedenregister (art. 35 b lid 1 Regeling op de Advocatuur)

Eduard de Geer staat geregistreerd op het hoofd-rechtsgebied vastgoedrecht en het sub-rechtsgebied erfpacht.

Deze registratie verplicht de advocaat om ieder kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

LinkedIn

 

Mijn collega's