Huurgeschil

Meestal hebben verhuurder en huurder een goede relatie met elkaar. Verhuurder verschaft huurder het rustige huurgenot en zorgt ervoor dat het gehuurde conform afspraken in het huurcontract en de algemene bepalingen wordt onderhouden. Huurder zorgt op zijn beurt ‘als een goed huisvader’ voor het gehuurde en betaalt tijdig huur. Tussen verhuurder en huurder kunnen echter geschillen ontstaan


Onderwerp van de geschillen

Doorgaans gaan huurgeschillen over een opgelopen huurachterstand; over het verrichten van achterstallig onderhoud (wie is verantwoordelijk voor welke reparaties?); over verlaging of verhoging van de huur (huurprijsherziening) en tot slot over huurbeëindiging. Bij een door een van de partijen gewenste huurbeëindiging kan het geschil gaan over:

  • de vraag of de huurovereenkomst door de verhuurder of de huurder op dat moment kan worden opgezegd;
  • de vraag of zich een opzeggingsgrond (beperking van de opzegmogelijkheden voor de verhuurder) voordoet;
  • de vraag of er grond is voor ontbinding van de huurovereenkomst vanwege slecht verhuurderschap of slecht huurderschap.


Schikking

Het is prettig als een huurgeschil met een minnelijke regeling (schikking) kan worden opgelost. Soms zal er echter over moeten worden geprocedeerd bij de kantonrechter.

Meer weten over deze dienst?

Bas van Overeem
Maaike Cohen

Onze specialisten op dit gebied zijn
Maaike Cohen en Bas van Overeem

Bel naar 020 - 262 1 242 of mail via onderstaand formulier.

Neem contact met ons op