Onderhuurcontract

Bij onderhuur wordt een object (een pand, woning, winkel, kantoor of een deel daarvan) door en huurder doorverhuurt aan een ander, de zogenaamde onderhuurder. Er gelden in dat geval twee huurcontracten. Een tussen de verhuurder en de hoofdhuurder (of onderverhuurder) en een tussen de hoofdhuurder (of onderverhuurder) en de onderhuurder.

In het onderhuurcontract zal duidelijk omschreven moeten worden dat sprake is van onderhuur. In de onderhuurovereenkomst zullen bepaalde artikelen gelijk zijn aan de hoofdhuurovereenkomst.

Verplichtingen onderhuurder

Bij onderverhuur is het belangrijk dat heldere afspraken worden gemaakt over de verplichtingen van de onderhuurder. Bij onderhuur is de hoofdhuurder namelijk verantwoordelijk voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst zoals bijvoorbeeld het tijdig betalen van de huur en een goed beheer van het gehuurde. Wanneer de onderhuurder deze niet nakomt, dan kan de verhuurder hoofdhuurder hierop aanspreken.

Bij voorkeur dienen alle verplichtingen uit de hoofdhuurovereenkomst te worden opgelegd aan de onderhuurder. Daarnaast kan het bijvoorbeeld belangrijk zijn om in het onderhuurcontract op te nemen in hoeverre de onderhuurder veranderingen mag aanbrengen in het gehuurde.

Duur van de onderhuurovereenkomst

Van belang is dat de overeengekomen duur van de onderhuurovereenkomst de duur van de hoofdhuurovereenkomst niet overschrijdt. Dit zou de hoofdhuurder (of onderverhuurder) en de onderhuurder in de problemen kunnen brengen, omdat de hoofdhuurder het gehuurde na het verstrijken van de overeengekomen periode in de hoofdhuurovereenkomst niet meer aan de onderhuurder ter beschikking kan stellen. De hoofdhuurder wordt hierdoor schadeplichtig tegenover de onderhuurder die een langere huurperiode mocht verwachten.

 

Meer weten over deze dienst?

Bas van Overeem
Maaike Cohen

Onze specialisten op dit gebied zijn
Maaike Cohen en Bas van Overeem

Bel naar 020 - 262 1 242 of mail via onderstaand formulier.

Neem contact met ons op