Algemene bepalingen huurovereenkomst

Veel artikelen en bepalingen in een huurovereenkomst verwijzen door naar de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn standaardbepalingen. Over het algemeen zijn in de huurovereenkomst de hoofdzaken vastgelegd, en zijn in de algemene voorwaarden andere relevante zaken opgenomen.

De algemene voorwaarden dienen goed op de huurovereenkomst te zijn afgestemd. Sommige bepalingen in de algemene voorwaarden moeten aangevuld of aangescherpt worden en andere bepalingen zullen moeten komen te vervallen.

Consumentenbescherming

Consumenten genieten consumentenbescherming waardoor de inhoud van de algemene voorwaarden wordt beperkt. Dit heeft tot gevolg dat verhuurders de algemene voorwaarden tijdig aan de huurder ter hand dienen te stellen. Daarnaast kan een beding worden vernietigd indien deze onredelijk bezwarend is. Dit speelt in beginsel alleen een rol bij woninghuur. De particuliere huurder kan een beroep doen op de consumentenbescherming.  

ROZ-model huurovereenkomst

In de praktijk wordt bij huurovereenkomsten veelal gebruik gemaakt van een ROZ-model huurovereenkomst en de bijbehorende algemene bepalingen. De ROZ-modellen zijn opgesteld door de vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Voor de ROZ-modellen en de bijbehorende algemene bepalingen geldt dat deze zeer verhuurdersvriendelijk zijn. Voor huurders is het aan te raden om over de huurovereenkomst te onderhandelen en een deel van de algemene bepalingen uit te sluiten of te vervangen door voordeligere regelingen.

 

Meer weten over deze dienst?

Bas van Overeem
Maaike Cohen

Onze specialisten op dit gebied zijn
Maaike Cohen en Bas van Overeem

Bel naar 020 - 262 1 242 of mail via onderstaand formulier.

Neem contact met ons op