Huurbeding

Als de eigenaar van een woning waarop een hypotheek rust zijn betalingsverplichting aan de bank niet nakomt, kan de bank om die reden over gaan tot openbare verkoop van de woning. De bank zal hiervoor de hoogst mogelijke opbrengst willen behalen. Indien de woning dan is verhuurd, brengt de woning doorgaans minder op.

Om die reden staat in het merendeel van de hypotheekakten een standaardbepaling dat het verboden is om de woning zonder schriftelijke toestemming van de bank te verhuren. Ook wel het huurbeding genoemd. De wettelijke regeling omtrent het huurbeding is terug te vinden in artikel 3:164 van het Burgerlijk Wetboek.


Doel van het huurbeding

Het huurbeding wordt gebruikt om te voorkomen dat bij een veiling van de woning, de veilingkoper is gebonden aan een huurovereenkomst. Indien de bank over moet gaan tot verkoop van de woning, en deze woning is verhuurd, dan kan de bank het huurbeding inroepen bij de rechter en ontruiming van de woning vorderen. Het huurbeding is hierdoor een vergaande beperking op de huurdersbescherming.

Voor een veilingkoper is het een afschrikwekkend risico dat er na de veiling mogelijk huurders in de woning zitten. Omdat dit risico een waardedrukkend effect heeft is de bank sinds 2015 bij executieveilingen van woonruimtes verplicht het huurbeding in te roepen. De bank kan hier slechts onder bepaalde omstandigheden van af zien.

Inroepen van het huurbeding

Voor het inroepen van het huurbeding bij woonruimte is in beginsel verlof van de voorzieningenrechter nodig. De rechter zal zijn toestemming tot ontruiming niet geven als verwacht wordt dat verkoop van de woning in verhuurde staat genoeg opbrengt om de nog openstaande hypotheekschuld te betalen. Daarnaast kan het huurbeding niet worden ingeroepen wanneer de huurovereenkomst is aangegaan vóórdat de hypotheek is gevestigd.

Als de rechter toestemming geeft tot ontruiming, veroordeelt hij de huurder(s) tot ontruiming met een ontruimingstermijn van maximaal één jaar.

 

Meer weten over deze dienst?

Bas van Overeem
Maaike Cohen

Onze specialisten op dit gebied zijn
Maaike Cohen en Bas van Overeem

Bel naar 020 - 262 1 242 of mail via onderstaand formulier.

Neem contact met ons op