Nieuws

Huisvestingswet

De Nederlandse bevolking groet al lange tijd heel erg hard. Woningnood is in onze samenleving een vast gegeven. Om die zoveel mogelijk te bestrijden heeft de wetgever middels de Huisvestingswet aan gemeenten allerlei mogelijkheden gegeven om daaraan iets te doen. Gemeenten kunnen een Huisvestingsverordening en een zogenoemde woonruimtevoorraad vaststellen die op een bepaalde wijze moet zijn en blijven samengesteld om alle categorieën bewoners in hun gemeenten voldoende onderdak te bieden. 

De meeste gemeenten hebben die Huisvestingsverordening en daarin is dan zonder uitzondering een vergunningensysteem opgenomen, waarin is bepaald onder welke voorwaarden en met welke type vergunning woningen aan de woonruimtevoorraad van de gemeente mogen worden onttrokken. 

Een onttrekkingsvergunning is zo een vergunning. Vaak wordt deze benaming voor alle vergunning gehanteerd de uit de Huisvestingsverordening voortvloeien, maar eigenlijk dient die te worden gereserveerd voor projecten waarbij woningen verdwijnen of worden gesloopt en daarvoor geen woningen in de plaats komen, bijvoorbeeld om ruimte te maken voor bedrijven. 

Een omzettingsvergunning is een vergunning waarbij een zelfstandige woning (voor bijvoorbeeld een gezin) wordt omgezet in onzelfstandige woningen (bijvoorbeeld een huis met vier kamers met gedeelde voorzieningen voor vier studenten). 

Een splitsingsvergunning is een vergunning waarbij een zelfstandige woning wordt gesplitst in meerdere appartementen (ook zelfstandige woningen). Het tegenovergestelde bestaat ook: een samenvoegingsvergunning, waarbij meerdere zelfstandige woningen weer één woning worden. 

Veel gemeenten hanteren naast de huisvestingsverordening ook nog beleidsregels die daarmee samenhangen en waarin nog meer criteria staan om voor een vergunning in aanmerking te komen.  In sommige huisvestingsverordeningen zijn bepaalde woningen uitgezonderd van de vergunningplicht, denk bijvoorbeeld aan studentenwoningen in Amsterdam. 

Bed & Breakfast, Airbnb, hospitawonen zijn enkele vormen van woningonttrekking die vaak vergunningvrij zijn, maar wel aan stringente voorwaarden zijn gebonden. Zo gebruiken populaire toeristische gemeenten in toenemende mate de Huisvestingsverordening als middel om uit de hand gelopen Airbnb-verhuur tegen te gaan. 

Ten slotte verdient opmerking dat toezicht en handhaving, vanwege de grote woningnood, steeds vaker steeds strenger optreden als het om vermeende overtredingen van de Huisvestingswet gaat. Onttrekken, omzetten, splitsen of samenvoegen is dus meestal niet alleen een kwestie van een omgevingsvergunning aanvragen maar daarnaast ook een onttrekkingsvergunning, een omzettingsvergunning, een splitsingsvergunning of een samenvoegingsvergunning.

Meer weten over deze dienst?

Martijn van der Hulst
Roland Mans

Onze specialist op dit gebied is
Roland Mans en Martijn van der Hulst

Bel naar 020 - 262 1 242 of mail via onderstaand formulier.

Neem contact met ons op