Koopovereenkomst

De koopovereenkomst is een overeenkomst waarin de afspraken omtrent de koop worden vastgelegd. Hierin worden onder meer de afspraken omtrent het aan te kopen object, de koopprijs, de overdrachtsdatum en eventuele ontbindende voorwaarden opgenomen.

Overeenkomsten kunnen in beginsel vormvrij tot stand komen. Vormvrij betekent dat er geen sprake is van een voorgeschreven of verplichte manier van vastleggen. Ook mondelinge afspraken tussen partijen zijn dus rechtsgeldig. Maar aan de koopovereenkomst van een woning stelt de wetgever strengere eisen.

Schriftelijkheidsvereiste

De wetgever heeft bepaald dat voor particulieren bij aankoop van een woning een schriftelijkheidsvereiste geldt. Schriftelijk betekent hier: een door partijen getekende koopovereenkomst. Deze bepaling dient particuliere kopers een bijzondere bescherming te geven. Alleen particuliere kopers en particuliere verkopers kunnen zich beroepen op het schriftelijkheidsvereiste. Dit wil zeggen dat zij in beginsel onder de koopovereenkomst uit kunnen zolang er nog geen handtekening staat op het koopcontract.

De particuliere koper heeft na ontvangst van de ondertekende koopovereenkomst een bedenktijd van drie dagen. Met de bedenktijd heeft de wetgever bedoeld te voorkomen dat een particuliere koper een overhaast besluit neemt. Deze bedenktijd geldt alleen voor koper.

Inschrijving in het kadaster

Een koper van een registergoed kan ervoor kiezen om de koopovereenkomst te laten inschrijven in de registers van het Kadaster.  Door inschrijving van de koopovereenkomst worden de rechten van koper beschermd in de periode tussen de inschrijving van de koopovereenkomst en de eigendomsoverdracht. De inschrijving biedt bescherming tegen bijvoorbeeld een faillissement of onderbewindstelling van de verkoper of de situatie dat de verkoper de woning nog een keer verkoopt aan een derde.

 

Meer weten over deze dienst?

Maaike Cohen
Jeroen Corten
Bas van Overeem

Onze specialisten op dit gebied zijn
Bas van Overeem, Jeroen Corten en Maaike Cohen

Bel naar 020 - 262 1 242 of mail via onderstaand formulier.

Neem contact met ons op