Akte van levering

Met het ondertekenen van een koopovereenkomst gaat de eigendom nog niet over. Na het ondertekenen moet er door de notaris nog een leveringsakte, ook wel transportakte, worden opgesteld. De leveringsakte moet overeenkomen met de gemaakte afspraken in de koopovereenkomst.

De leveringsakte wordt getekend door de verkoper, koper en de notaris. Na het ondertekenen van de leveringsakte draagt de notaris er zorg voor dat een afschrift van de leveringsakte wordt ingeschreven in openbare registers van het kadaster. Door ondertekening van de leveringsakte en de inschrijving van deze akte in de registers van het Kadaster, gaat de eigendom over op de koper.

Meer weten over deze dienst?

Maaike Cohen
Jeroen Corten
Bas van Overeem

Onze specialisten op dit gebied zijn
Bas van Overeem, Jeroen Corten en Maaike Cohen

Bel naar 020 - 262 1 242 of mail via onderstaand formulier.

Neem contact met ons op