Toezicht en handhaving

In het geval van een bestuursrechtelijke overtreding, kan het bestuursorgaan een handhavingstraject in gang zetten. Handhaving begint in het algemeen met het bekend maken van het voornemen om over te gaan tot handhaving, waartegen u een zienswijze kunt indienen. In de meeste gevallen zal het bestuursorgaan voornemens zijn een last onder dwangsom op te leggen, met als doel dat u binnen de begunstigingstermijn zelf de overtreding ongedaan maakt. Als het bestuursorgaan zelf de overtreding ongedaan wil maken, dan is bestuursdwang het middel. In dat geval zal het bestuursorgaan wel de kosten bij u verhalen.

Bezwaar, beroep en hoger beroep

Tegen bestuursdwang en een last onder dwangsom staan verschillende rechtsmiddelen open. In beginsel staat er na het opleggen van bestuursdwang of een last onder dwangsom bezwaar, beroep en hoger beroep open. Als u de overtreding niet ongedaan kan of wil maken binnen de begunstigingstermijn, kunt u naast een bezwaarschrift of een beroepsschrift een voorlopige voorziening indienen. 

Wilt u meer weten over bestuursdwang of een last onder dwangsom, neem gerust contact met ons op.

Meer weten over deze dienst?

Martijn van der Hulst
Roland Mans

Onze specialisten op dit gebied zijn
Roland Mans en Martijn van der Hulst

Bel naar 020 - 262 1 242 of mail via onderstaand formulier.

Neem contact met ons op