Algemene wet bestuursrecht en bestuursprocesrecht

Bent u het niet eens met de besluitvorming van een bestuursorgaan, dan bestaan er verschillende rechtsmiddelen. In een voorbereidingsprocedure kunt u een inspraakreactie of een zienswijze indienen. Is een besluit eenmaal genomen, dan staat daar bezwaar, beroep of hoger beroep tegen open. Bestaat er een spoedeisend belang, dan kunt u gedurende een bezwaar- of beroepsprocedure een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. 

Heeft u begeleiding nodig bij het opstellen van inspraakreactie , zienswijze, bezwaarschrift, beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening, neem gerust contact met ons op.

Meer weten over deze dienst?

Martijn van der Hulst
Roland Mans

Onze specialisten op dit gebied zijn
Roland Mans en Martijn van der Hulst

Bel naar 020 - 262 1 242 of mail via onderstaand formulier.

Neem contact met ons op