Verruimde mogelijkheden tijdelijke woningverhuur

August 2016
door Maaike Cohen

Niet helemaal vers van de pers, maar toch goed om nog eens onder de aandacht te brengen zijn de verruimde mogelijkheden tot tijdelijke verhuur van zelfstandige woningen met ingang van 1 juli 2016. Dit is een uitwerking van de Wet Doorstroming Huurmarkt. De bedoeling van deze wet is een betere doorstroming van de huurmarkt te bewerkstelligen en “scheefwonen” te bestrijden.

Waar voorheen een tijdelijke huurovereenkomst met betrekking tot woonruimte ten behoeve van de huurder bijna in alle gevallen automatisch veranderde in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met huurbescherming voor de huurder, is het nu voor verhuurder veel gemakkelijker een tijdelijke huurovereenkomst te sluiten. Woningeigenaren zullen dus eerder geneigd zijn hun woning tijdelijk te verhuren.

Voorwaarden

Aan tijdelijke verhuur zijn wel voorwaarden verbonden. Zo mag de tijdelijke huurovereenkomst maximaal twee jaar duren. Na die twee jaar wordt de huurovereenkomst alsnog automatisch een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het is niet toegestaan een reeks van tijdelijke huurovereenkomsten af te spreken. Twee maal achter elkaar een jaar verhuren is dus niet mogelijk. Verlenging van de tijdelijke duur leidt van rechtswege tot een huurovereenkomst van onbepaalde tijd. Ook is verhuurder verplicht huurder in de periode van drie maanden tot een maand voor de overeengekomen einddatum schriftelijk te waarschuwen voor het aflopen van de huurovereenkomst. Doet de verhuurder dit niet, dan ontstaat er alsnog een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met huurbescherming voor huurder. Verhuurder dient dus alert te zijn wanneer hij voor deze constructie kiest.
Waar de verhuurder zich aan deze strakke richtlijnen moet houden, kan de huurder de huurovereenkomst wel tussentijds opzeggen ook als dit niet expliciet is afgesproken.

Deze nieuwe wet geldt voor alle huurovereenkomsten die op of na 1 juli 2016 zijn aangegaan. Voor huurovereenkomsten van voor die datum geldt het oude regime. Woningbouwcorporaties kunnen deze nieuwe wetgeving slechts gebruiken in bepaalde gevallen (onder andere bij een wisselwoning in verband met renovatie of sloop en in geval van noodopvang).

Tussenhuur

De mogelijkheden van tussenhuur bij tijdelijk verblijf in het buitenland van de verhuurder (ook wel bekend als “de diplomatenclausule”) zijn met de Wet Doorstroming Huurmarkt ook uitgebreid. Waar het voorheen niet mogelijk was een keten van tijdelijke tussenhuren af te spreken, mag dit bij dit type huurovereenkomst sinds 1 juli 2016 wel. Ook mag de eindtermijn van de tussenhuur in onderling overleg tussentijds worden verlegd. Wanneer een verhuurder die tijdelijk vertrekt uit zijn woning om in het buitenland te gaan verblijven, mogelijk langer dan twee jaar weg wil blijven, is het dus aan te raden de tussenhuur te verkiezen boven de tijdelijke verhuurder tot maximaal twee jaar.