Amsterdamse pandeigenaren en studenten: voorkom ontruiming studentenhuis en kom voor 1 januari 2020 in actie!

November 2019
door Roland Mans

Veel studentenhuizen zonder omzettingsvergunning waarin drie of meer studenten wonen, worden door de Gemeente Amsterdam als illegaal beschouwd. Ze voldoen meestal niet aan de eisen om alsnog een vergunning te krijgen. Bij handhaving staat hun voortbestaan op het spel. De nieuwe Huisvestingsverordening biedt bestaande studentenhuizen tot 1 januari 2020 de mogelijkheid aan de vergunningplicht te ontkomen. Dit vergt NU aanpassingen van de bestaande huurcontracten én actie in de richting van het gemeentebestuur. Pandeigenaren met meer dan twee studerende huurders (of onderhuurders) én studenten moeten dus aan de slag.

Zoals het er nu naar uitziet, stemt de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam op 27 november 2019 in met de Huisvestingsverordening 2020. De spelregels voor studentenwoningen veranderen opnieuw.

Studentenhuizen zijn vaak zelfstandige woningen die ooit zijn omgezet in onzelfstandige woningen (kamers). Verkamering van een zelfstandige woning tot een studentenhuis mag volgens de huidige Huisvestingsverordening 2016 niet zonder een omzettingsvergunning, tenzij de studentenwoning door het gemeentebestuur is erkend als een studentenhuis. In de praktijk zijn veel studentenhuizen nooit als zodanig erkend en hebben zij ook geen omzettingsvergunning. Reden voor het gemeentebestuur om handhavend op te treden en ontruiming van deze panden te vorderen.

Als op 1 januari 2020 de nieuwe Huisvestingsverordening 2020 ongewijzigd van kracht wordt, is de nieuwe regel dat ieder studentenhuis een omzettingsvergunning dient te hebben, tenzij de eigenaar vóór 1 januari 2020 erkenning van zijn studentenhuis heeft gevraagd of zelfs al heeft gekregen.

Een eigenaar van een studentenwoning zonder omzettingsvergunning die niet vóór 1 januari 2020 om erkenning van het studentenhuis heeft gevraagd, loopt een heel groot risico dat hij een procedure tegen een handhavingsbesluit tot ontruiming van het studentenhuis moet voeren en dat – hoogstwaarschijnlijk - verliest.

Legalisering van een studentenhuis tijdens een handhavingstraject wordt heel erg lastig. Een omzettingsvergunning wordt namelijk alleen (alsnog) verleend wanneer aan strenge bouwkundige voorwaarden en quoteringsregels over de hoeveelheid studentenhuizen in een wijk wordt voldaan. Naast het opleggen van een last onder dwangsom om de ontruiming te bewerkstelligen, kan de gemeente bovendien een bestuurlijke boete opleggen aan eigenaren van panden die niet aan de regels voldoen.

Het is dan ook van groot belang dat iedere eigenaar van een Amsterdams studentenhuis zonder omzettingsvergunning ervoor zorgt dat hij vóór 1 januari 2020 alsnog aan het gemeentebestuur om erkenning van het studentenhuis verzoekt. Doet hij dat niet en wordt er handhavend opgetreden, dan staat deze eigenaar met 2-0 achter.

Om voor erkenning in aanmerking te komen, is het belangrijk om een zo kansrijk mogelijk verzoek in te dienen. Daarvoor moet het aan een aantal eisen voldoen. Onder andere is omzetting van de bestaande (onder)huurcontracten noodzakelijk.

Kom dan ook NU in actie, zodat tijdig een goed onderbouwd verzoek om erkenning kan worden ingediend.

Bel voor meer informatie naar Corten De Geer Advocaten op 020 - 262 12 42 en vraag naar Maaike Cohen of Roland Mans.

Zie ook ons artikel in Vastgoedjournaal.nl: Vastgoedeigenaren Amsterdam riskeren na 1 januari 2020 ontruiming studentenhuis