Gevolgen val van kabinet voor huurwetgeving

July 2023
door

Met de val van het kabinet wordt mogelijk ook een deel van de wetsvoorstellen on-hold gezet. Wetsvoorstellen die politiek gevoelig liggen, kunnen in de periode dat het kabinet demissionair is, door de Eerste en met name Tweede Kamer controversieel worden verklaard. Ze worden dan niet verder besproken, totdat er een nieuw kabinet is aangetreden.

De Kamer is net terug van een kort zomerreces en buigt zich de komende maand over de vraag welke onderwerpen controversieel zijn. Wanneer een wet controversieel wordt verklaard, moet vaststelling van deze wet wachten tot er een nieuw kabinet is.

Wet Goed Verhuurderschap

Deze wet is per 1 juli 2023 van kracht. De wet moet huurders beter beschermen tegen misstanden. Voor meer informatie over deze wet verwijs ik u naar ons artikel over de Wet Goed Verhuurderschap.

Wet betaalbare huur

Demissionair minister Hugo de Jonge presenteerde eind 2022 de Wet betaalbare huur om het woningwaarderingsstelsel door te trekken naar 180 punten. Het plan was om duizenden woningen die nu nog in de vrije sector vallen straks te reguleren. Daarmee zou in veel gevallen een lagere huur gaan gelden.

Op grond van deze wet kunnen ook boetes tot 90.000 euro worden opgelegd aan verhuurders die te hoge prijzen vragen voor 'middenhuur'. Vanuit de markt is er veel weerstand geuit op dit wetsvoorstel, omdat onder andere verhuurders en vastgoedbeleggers vreesden dat hun verdienmodel hierdoor in gevaar zou komen.

Op 16 juni heeft de ministerraad het wetsvoorstel vastgesteld. Het wetsontwerp is nog maar een paar weken geleden naar de afdeling Advisering van de Raad van State gestuurd. Als er een meerderheid is in de Tweede Kamer gaat de behandeling van de wet gewoon door. In dat geval zal demissionair minister De Jonge het wetsontwerp, na advisering door de Raad van State, gaan verdedigen in de Tweede Kamer en daarna in de Eerste Kamer.

Wet vaste huurcontracten

De kern van dit wetsvoorstel is dat het in beginsel niet meer mogelijk is om tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten. Op dit moment kan je een tijdelijke huurovereenkomst sluiten voor de periode van 2 jaar voor zelfstandige woonruimten en 5 jaar voor onzelfstandige woonruimten. Deze tijdelijke huurovereenkomsten, die zonder opzegging en zonder huurbescherming van rechtswege eindigen na het verstrijken van de afgesproken periode, zijn straks in beginsel niet meer mogelijk. Artikel 7:271 BW wordt zodanig gewijzigd dat huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd (eventueel met een minimale duur) worden gesloten. Er zullen wel uitzonderingscategorieën komen, maar die zijn nog niet vastgesteld

Het streven was om deze wet in 2024 van kracht te laten gaan. Of dat nu nog gehaald kan worden is de vraag.

In mei 2023 werd het initiatiefvoorstel in de Tweede Kamer met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen VVD, FVD en Groep Van Haga stemden tegen, zodat een meerderheid in de Eerste Kamer voor de hand ligt.

Nieuwe Huisvestingswet

Met deze nieuwe wet mogen gemeenten aanbieders van betaalbare nieuwbouwwoningen dwingen hun woningen alleen nog te verkopen aan mensen met een lager of middeninkomen. Deze wet is omstreden en er is veel kritiek op geleverd. Onlangs werd deze wet door de Tweede Kamer afgezwakt tot alleen nieuwbouw. Een amendement van de VVD om bestaande woningen uit te zonderen is door de Tweede Kamer aangenomen. De wet moet nu nog door de Eerste Kamer heen.

De Wet Versterking regie volkshuisvesting

Met deze wet wilde De Jonge meer macht naar zich toe trekken over hoeveel, waar, en voor wie er wordt gebouwd. In die wet zou onder meer worden geregeld dat nieuwbouw voor twee derde in het betaalbare segment moet zitten. Ook zouden met deze wet procedures bij juridische geschillen worden bekort.

Deze wet is nog niet van kracht. Binnenkort zal blijken of deze wet controversieel zal worden verklaard.

 

Conclusie

De toekomst van een aantal vernieuwende wetten hangt nu aan een zijden draadje aangezien het eerst duidelijk moet worden welke onderwerpen controversieel verklaard gaan worden. Wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen en adviseren u graag.