Dubbele bemiddelingskosten, nu ook bij kamerverhuur voorbij

August 2016

Sinds 1 juli 2016 zijn er nieuwe regels om het berekenen van dubbele bemiddelingskosten bij verhuur en verkoop van woonruimte tegen te gaan, ook bij kamerverhuur.

Wat zijn dubbele bemiddelingskosten?

Huurders die op zoek zijn naar een woning, appartement of kamer stuiten op internet en op sociale media vaak op tussenpersonen die namens de verhuurder woonruimte te huur aanbieden. De website bevat bijvoorbeeld foto's van de woning, het eerste contact verloopt via deze bemiddelaar en deze doet soms ook de bezichtiging en stelt het huurcontract op. Deze bemiddelaars brachten bij de aankomende huurder van de woonruimte kosten in rekening voor hun diensten, onder allerlei namen zoals bemiddelingskosten, contractkosten, marketingkosten, verhuurkosten, administratiekosten etc. Deze praktijk kwam vooral voor bij zogenaamde ongeorganiseerde bemiddelaars, ook wel verhuurmakelaars genoemd. De Hoge Raad heeft op 16 oktober 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3099) duidelijk gemaakt dat deze praktijk in strijd is met de wet. Bemiddelaars mogen geen kosten, hoe ook genaamd, in rekening brengen bij de consument-huurder. De wet maakte tot 1 juli 2016 nog een uitzondering voor kamerverhuur, daar waren bemiddelingskosten wel toegestaan. De Autoriteit Consument en Markt beschouwt het vragen van dubbele bemiddelingskosten als een oneerlijke handelspraktijk, ziet toe op naleving van de nieuwe regels, behandelt klachten en kan boetes opleggen.

Wat is er nieuw?

De regeling over dubbele lastgeving in Boek 7 BW is aangepast en verduidelijkt. De aanpassing betreft het verwijderen uit artikel 7:417 lid 4, tweede zin BW van de uitzondering voor verhuur van kamers en etages, oorspronkelijk bedoeld voor studentenhuisvesting. Voor alle kamerverhuur geldt sinds 1 juli 2016 dat de huurder geen betaling verschuldigd is aan de bemiddelaar. Een wijd verbreid misverstand was dat indien de verhuurder niet betaalde voor de bemiddeling, dat de bemiddelaar dan zijn kosten bij de huurder in rekening kon brengen. Dat was nooit de bedoeling en is nu duidelijk in de wet neergelegd. De bemiddelaar mag ook geen kosten bij de huurder in rekening brengen als hij zijn diensten aan de verhuurder kosteloos verleent, zo blijkt nu uit de tweede zin van art. 7:417 lid 4 BW en de toevoeging aan art. 7:427 BW. Het uitgangspunt van de wetgever is dat uit de plaatsing van een te verhuren of te verkopen woning op de website van de bemiddelaar door de aankomend huurder mag worden afgeleid dat daar een opdracht van de verhuurder of verkoper aan ten grondslag ligt en er daarnaast dus niet (tegen betaling) nog een opdracht kan worden aangegaan met de aankomend huurder.

Wat betekent dat voor mij als huurder van woonruimte?

Voor bemiddeling terzake van het aangaan van een huurovereenkomst hoeft u geen kosten te betalen indien u de bemiddelaar niet zelf opdracht heeft gegeven om een huurwoning voor u te zoeken. Heeft u de afgelopen vijf jaar bij het aangaan van een huurovereenkomst voor een zelfstandige woning bemiddelingskosten betaald, dan kunt u die als onverschuldigd betaald terugvorderen. De Woonbond heeft hiervoor een standaardbrief beschikbaar. Heeft u na 1 juli 2016 voor de huur van een kamer bemiddelingskosten betaald, dan kunt u die eveneens terugvorderen. Alleen voor specifieke aanvullende opdrachten aan de bemiddelaar moet u betalen, bijvoorbeeld indien u afspreekt dat de bemiddelaar ervoor zal zorgen dat de woning geschilderd wordt of hulp biedt bij het aanvragen van een huisvestingsvergunning of een gemeentelijke vergunning voor een bepaalde parkeerplaats. Die opdrachten hebben niets met bemiddeling ter zake van de huurovereenkomst te maken. De bescherming tegen dubbele bemiddelingskosten geldt ook voor kopers van woonruimte, maar niet voor huurders en kopers van bedrijfsruimte.