Publicaties Roland Mans

Principiële vraag handhavingskader blijft onbeantwoord

Met de uitspraak van het hof over de uitvraag van kengetallen blijft de vraag naar de grondslag en de verhouding tussen het tuchtrechtelijke en bestuursrechtelijke handhavingskader van de deken boven de markt zweven. Download PDF-bestand


Twee gesneuvelde advocaten

Wat was de rol van de advocatuur tijdens de bezetting? Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) doet de komende jaren onderzoek om die vraag te beantwoorden. In deze tijd van het jaar kan ook de vraag opkomen wat advocaten overkwam in de meidagen van 1940. Enkelen vochten mee tegen de Duitse invasie en betaalden een hoge prijs. Download PDF-bestand


De raad in spagaat! Tuchtrechter in voetspoor bestuursrechter?

Met ingang van 2020 heeft het dekenberaad het plan opgevat om ook een vinger aan de pols te houden bij de financiële gezondheid van advocaten en hun kantoren. Download PDF-bestand


Een aantal gemeenten heeft voor 2021 de onroerende zaakbelasting (Ozb) voor eigenaren van niet-woningen verdubbeld.

Een aantal gemeenten heeft voor 2021 de onroerende zaakbelasting (Ozb) voor eigenaren van niet-woningen verdubbeld. Dat hebben zij gedaan door geen Ozb meer te heffen bij gebruikers. In Vlaardingen is daartoe het gebruikerstarief op nul gezet. In Ridderkerk wordt het gebruikerstarief niet eens meer genoemd. Wat valt hier juridisch over te zeggen? Heel veel. Download PDF-bestand


Annotatie Roland Mans bij het arrest HR

Annotatie Roland Mans bij het arrest HR 29 november 2013, Samson/De Ronde Venen Download PDF-bestand


Vul het voorlopige voorzieningenvacuüm

Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB) Download PDF-bestand


Verlies en herstel van overheidsgezag

Essay, Nederlands Juristenblad Download PDF-bestand


NEN-normen moeten gratis en openbaar zijn

Cobouw Download PDF-bestand


Gemeente die te laat besluit loopt risico’s

Cobouw Download PDF-bestand Lees verder >


Bedrijf niet totaal aan overheid overgeleverd

Cobouw Download PDF-bestand


Wetgever moet zich rustig houden

Het Financieele Dagblad (FD) Download PDF-bestand


Open brief over crisis in het omgevingsrecht

Open brief over crisis in het omgevingsrecht Download PDF-bestand


Nieuwe voorstellen om het de overheid makkelijker te maken

Regering wil definitieve geschilbeslechting bestuursrecht. ‘Definitieve geschilbeslechting zal dan ook de komende jaren een centraal thema zijn in het beleid rond de Awb,’ schreef minister van Justitie Hirsch Ballin eind mei aan de Tweede Kamer. Dit zal de meeste betrokkenen bij het bestuursrecht als muziek in de oren klinken. Maar een rechtvaardiger bestuursrecht is nog ver weg. Lees verder >


Nieuwe ronde, nieuwe kansen

In de laatste maanden van 1993 kwam de Eerste Kamer regelmatig in het nieuws. Een aantal aanvaringen met de regering vormden daar de aanleiding toe. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de sluimerende discussie rond de positie van de Eerste Kamer nieuw leven ingeblazen werd. Met het oplaaien van die discussie, werd ook de studie naar mogelijke oplossingen van de Eerste Kamer-problematiek weer interessant. Download PDF-bestand


Een rechtvaardigheidstranche in de Awb

Bestuursrecht kan belangrijk worden verbeterd, Burger en bestuursorgaan hebben in het bestuursrecht te ongelijke posities. Daarom moeten het gelijkheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel in de Awb worden opgenomen. Lees verder >