#4 Wet vaste huurcontracten aangenomen

Op 14 november 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de ‘Wet vaste huurcontracten’. Hierin wordt geregeld dat de tijdelijke huurovereenkomsten worden afgeschaft, en huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd weer de norm worden (net als voor invoering van deze vorm van tijdelijke verhuur).

Op dit moment is nog niet duidelijk per wanneer de Wet vaste huurcontracten in werking zal gaan treden. Dat wordt mogelijk 1 april of 1 juli 2024. Tot invoering van deze wet blijft mogelijk blijft tijdelijk te verhuren.

In de Wet vaste verhuur wordt geregeld dat art. 7:271 lid 1 (terug) wordt veranderd, waarbij een voor bepaalde tijd aangegane huurovereenkomst opgezegd moet worden door (een van) partijen. Er worden enkele vormen ingevoegd van tijdelijke verhuur, die wel mogelijk zullen zijn onder deze wet.

Verruimde opzegmogelijkheden 

Een verhuurder mag de huurovereenkomst opzeggen indien hij deze weer nodig heeft voor eigen gebruik, bijvoorbeeld na verblijf in het buitenland. Daaronder kan ook gebruik voor een familielid vallen, dit wordt dus verruimd. Een huiseigenaar die gaat proef samenwonen, kan ook zijn eigen woning tijdelijk verhuren. Wanneer de relatie op de klippen loopt, kan de eigenaar/verhuurder de huurovereenkomst opzeggen. Dit kon altijd al.

In de Wet vaste huurcontracten wordt geregeld dat de verhuurder ook op kan zeggen als het proefsamenwonen wél bevalt en de verhuurder de woning wenst te verkopen. De huurder zal in dat geval moeten wijken en de woning kan worden verkocht. Voorwaarde is dat het proef samenwonen twee jaar moet hebben geduurd. Loopt de huurovereenkomst door, dan moet een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd worden aangeboden. Andere voorwaarde is dat de huiseigenaar maximaal drie maanden eerder (dan de huurovereenkomst) moet zijn gaan proef samenwonen.

Tijdelijke verhuur aan doelgroepen

Er blijven diverse doelgroepen aan wie tijdelijk verhuurd kan of mag worden. Bijvoorbeeld jongeren, studenten, ouderen, grote gezinnen en gehandicapten. Aan deze doelgroepen mogen overeenkomsten voor vijf jaar worden aangeboden en wanneer de huurder niet meer tot de doelgroep behoort, kan de verhuurder de overeenkomst opzeggen. Studenten mag jaarlijks worden gevraagd een bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling te overleggen.

Tijdelijke verhuur bij categorieën woningen 

Voor sommige categorieën woningen geldt dat deze per definitie voor tijdelijke verhuur zijn bestemd. Bijvoorbeeld woningen die slechts enkele maanden per jaar tijdelijk verhuurd mogen worden als vakantiewoning. Of gemeentewoningen die op de nominatie staan binnenkort gesloopt te worden, of woningen die op grond van de Leegstandwet tijdelijk te huur komen, naast dat ze te koop staan. In deze gevallen mag er ook tijdelijk worden verhuurd, ook na invoering van de Wet vaste huurcontracten.

Corten De Geer Advocaten kan u adviseren over uw bestaande tijdelijke huurovereenkomsten; het opstellen van tijdelijke huurovereenkomsten tot aan inwerkingtreding van de Wet en over vaste huurovereenkomsten na inwerkingtreding.

Door Jeroen Groenewoud