Tijn van Kamp - Corten De Geer Advocaten

Tijn van Kamp

Tijn van Kamp is in 1994 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij had al vroeg interesse in bouwrecht want zijn afstudeerscriptie ging over: “Risicobeheersing bij internationale aanneemovereenkomsten”. Vervolgens werkte hij als stafjurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In 1999 werd hij advocaat bij Trenité van Doorne, nu Van Doorne in Amsterdam, waar hij werkzaam was op de onroerend goed sectie. In 2002 ging hij met een deel van deze onroerend goed sectie naar Warendorf waar hij in 2007 partner werd en bleef tot 2016. Begin 2016 richtte hij met twee partners het Amsterdamse vastgoed- en bestuursrechtkantoor vanState Advocaten op dat in september 2018 is samengegaan met Corten De Geer Vastgoedadvocaten. Sindsdien is hij daar als partner werkzaam.

Tijn heeft in 2003 de Grotius opleiding Onroerend Goedrecht met goed gevolg afgelegd en in 2006 de opleiding tot mediator bij het ADR-instituut aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is lid van de Vereniging van Bouwrecht-Advocaten en van de Vereniging Vastgoed Juristen.

Tijn is een ervaren advocaat en mediator met een voorliefde voor alles wat met bouw te maken heeft. Hij heeft veel ervaring met het opzetten en uitvoeren van bouwprojecten en bouwteams en staat daar veel opdrachtgevers bij. Hij denkt mee aan project-startups en bouwteams maar maakt ook aanneemovereenkomsten met UAV, UAV-GC of DNR. Tijn heeft veel ervaring met onderhandelen en procederen over bouwgeschillen bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en bij de Rechtbank en het Gerechtshof. Over samenwerking en geschillen in de bouw geeft hij cursussen aan aannemers én opdrachtgevers. Zijn drijfveer is om geschillen zo (kosten-) effectief mogelijk te voorkomen en op te lossen. Wat maakt een oplossing verstandig? Wat is er nodig om deze oplossing te bereiken? Dat gaat verder dan het maken van goede en degelijke contracten. Juridische procedures zijn altijd onderdeel van een (onderhandelings-) strategie en nooit een doel op zich.

Zijn cliënten beschouwt hij als mede-professionals waarmee hij open en gelijkwaardig samenwerkt. Hij is vriendelijk in de omgang, maar houdt de focus scherp gericht op het doel en de belangen van zijn cliënten.

Rechtsgebiedenregister (art. 35 b lid 1 Regeling op de Advocatuur)

Tijn van Kamp staat geregistreerd op het hoofd-rechtsgebied vastgoedrecht en het sub-rechtsgebied bouwrecht.

Deze registratie verplicht de advocaat om ieder kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

[javascript protected email address]

LinkedIn

Mijn collega's