Bouwrecht

Een bouwproject mag succesvol worden genoemd indien het werk wordt gerealiseerd binnen budget, op tijd klaar is en in overeenstemming is met de bedoelde kwaliteit. Minstens zo belangrijk is dat er geen geschillen zijn en de omgeving van het bouwproject zo min mogelijk hinder ervaart.

In onze praktijk zien wij dat (vaak) door gebrekkige communicatie, teveel focus op het eigenbelang en onvoldoende oog voor het projectbelang geschillen ontstaan. De voorwaarden voor een succesvol bouwproject worden niet of te weinig gerespecteerd.

Gespecialiseerde kennis en ruime ervaring

Corten De Geer Vastgoedadvocaten heeft ruime ervaring met het succesvol opzetten van bouwprojecten en met het voorkomen en indien nodig oplossen van geschillen. Wij zijn gespecialiseerd in aanneemovereenkomsten, bestekken en algemene voorwaarden als UAV 2012 en UAV-GC 2005, DNR 2011. Als advocaat-adviseur helpen wij u daarnaast bij het functioneel inzetten van een bouwteam, risk-registers en getrapte geschillenclausules.

En is sprake van een geschil, dan zoeken wij altijd naar een goede oplossing door scherp onderhandelingen te voeren of mediation in te zetten. Als het verstandig of noodzakelijk is, procederen we bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw of bij de gewone rechter. Daarbij is alleen uw belang maatgevend. Inzicht in de belangen van de andere partij(en) is functioneel om te bepalen wat verstandig is en met welke strategie u de vooraf vastgestelde doelen kunt bereiken.

Meer weten over deze dienst?

Tijn van Kamp

Onze specialist op dit gebied is
Tijn van Kamp

Bel naar 020 - 262 1 242 of mail via onderstaand formulier.

Neem contact met ons op