Nieuwsberichten


#15 Huisvestingsverordening Amsterdam 2024: de belangrijkste aanpassingen met betrekking tot woonruimtevoorraad

March 2024 | Lisa-Bobbie Kamp

Sinds 1 januari 2024 geldt de Huisvestingsverordening Amsterdam 2024 (hierna: de Huisvestingsverordening). In dit blog zullen de belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de Huisvestingsverordening 2023 uiteen worden gezet.
Lees verder >


#14 De Rotterdamwet, schadelijk of niet?

February 2024 | Noa Visser

In een kamerbrief van 7 december 2023 heeft minister Hugo de Jonge zijn zorgen geuit over de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare stedelijke gebieden. Daarom wil de minister gemeenten meer mogelijkheden geven om deze problematiek op te kunnen lossen. Echter, de manier waarop de minister dit probleem wil aanpakken is omstreden.
Lees verder >


#13 Boetes Huisvestingsverordening: MATIGEN, Matigen, matigen....

February 2024 | Martijn van der Hulst

Persoonlijk vind ik de jurisprudentie omtrent matigen van boetes in het kader van de Huisvestingsverordening het meest interessant om te volgen. Zou houd ik de uitspraken hierover al enkele jaren nauwlettend bij en sla ik deze keurig op.
Lees verder >


# 12 Voor woningverhuurders: nieuwe wetgeving 2024 met bijbehorende deadlines

February 2024 | Maaike Cohen

Voor woningverhuurders in dit artikel een update van recente wetswijzigingen en ingrijpende wetsvoorstellen die de komende maanden in 2024 in het verschiet liggen met bijbehorende deadlines, waaronder de Wet betaalbare huur.
Lees verder >


#11 Wat te doen bij woonoverlast – burgemeester, kom er maar in!

February 2024 | Jeroen Groenewoud

Wanneer er overlast wordt veroorzaakt door een huurder van een woonruimte, dan wordt er vaak naar de verhuurder gekeken: wat gaat die doen om de overlast te laten stoppen? Het is vervolgens aan de verhuurder om actie te ondernemen, zeker als er meerdere huurders (van dezelfde verhuurder) in hetzelfde pand wonen. Minder bekend is dat de burgemeester ook actie kan ondernemen en zelfs een huisverbod kan opleggen. In deze editie van het Huisvestingsjournaal zal ik hier verder op ingaan.
Lees verder >


#10 Twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak over het overgangsrecht in de Amsterdamse Huisvestingsverordening 2020

January 2024 | Roland Mans

Op 29 november 2023 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) twee uitspraken in zaken waarin zij, onder meer, bepaalde welke uitleg volgens haar aan een overgangsrechtelijke bepaling in de Amsterdamse Huisvestingsverordening 2020 moet worden gegeven. Dit artikel behandelt de vraag of die uitleg wel klopt.
Lees verder >


#9 Verhuurders en hun rol ten aanzien van de huisvestingsvergunning

January 2024 | Roland Mans

Huurders van woningen met een huurprijs of huurwaarde onder de liberalisatiegrens dienen in veel gemeenten over een huisvestingsvergunning te beschikken. Zonder die vergunning bewonen zij hun woningen illegaal. Bij veel verhuurders leeft het idee dat zij niet zoveel met de huisvestingsvergunningplicht te maken hebben nu die de huurders betreft. Die gedachte is onjuist en riskant. Alleen verhuurders van woningen met een huurprijs of huurwaarde boven de liberalisatiegrens hebben niets met de huisvestingsvergunning te maken.
Lees verder >


#8 Wijzigingswet Huisvestingswet 2014 op 1 januari 2024 in werking getreden

January 2024 | Lisa-Bobbie Kamp

De Eerste Kamer heeft op de valreep van 2023 ingestemd met de Wijzigingswet Huisvestingswet 2014. De wijziging is in werking getreden op 1 januari 2024 en strekt ter verbetering van de werking, uitvoerbaarheid en toekomstbestendigheid van de Huisvestingswet. Om dit doel te bereiken zijn onder andere regels aangaande woonruimteverdeling en woonruimtevoorraadbeheer aangepast.
Lees verder >


#7 De Wet Goed Verhuurderschap in bestuursrechtelijk perspectief

December 2023 | Noa Visser

Vanaf 1 juli 2023, met de invoering van de Wet goed verhuurderschap, zijn gemeenten een belangrijkere rol gaan spelen bij het bevorderen van goed verhuurderschap. In editie 7 van het Huisvestingsjournaal gaat Noa Visser in op de bestuursrechtelijke kant van deze wet.
Lees verder >


#6 Blijven de Huisvestingswet en -verordening bestaan na de invoering van de Omgevingswet?

November 2023 | Martijn van der Hulst

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. In editie 6 van Het Huisvestingsjournaal gaat Martijn van der Hulst in op de relatie tussen de Omgevingswet en de Huisvestingswet. Blijven de Huisvestingswet en -verordening bestaan na de invoering van de Omgevingswet?
Lees verder >


#5 Raad van State: plannen Minister De Jonge voor huurprijsregulering helpen woningzoekende niet

November 2023 | Jeroen Groenewoud

De Raad van State heeft op 15 november 2023 geadviseerd over de Wet betaalbare huur. De Raad is kritisch op het voorstel en vraagt zich af of de aangekondigde maatregelen de woningzoekende wel helpen.
Lees verder >


#4 Wet vaste huurcontracten aangenomen

November 2023 | Jeroen Groenewoud

Op 14 november 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de ‘Wet vaste huurcontracten’. Hierin wordt geregeld dat de tijdelijke huurovereenkomsten worden afgeschaft, en huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd weer de norm worden (net als voor invoering van deze vorm van tijdelijke verhuur).
Lees verder >


#3 Huurverhogingsbeding bij huurovereenkomsten in de geliberaliseerde sector; wat is de stand?

November 2023 | Maaike Cohen

Door recente uitspraken van de rechtbank Amsterdam is er onduidelijkheid over de geldigheid van huurverhogingsbedingen (waaronder ook indexeringsclausules) in huurovereenkomsten met betrekking tot geliberaliseerde woningen. Moeten indexeringen met terugwerkende kracht worden terugbetaald aan huurders? De Hoge Raad moet uitsluitsel bieden.
Lees verder >


#2 Vakantieverhuur en huizenruil; hoe zit dat ook alweer?

October 2023 | Jeroen Groenewoud

Gemeenten zijn actiever aan het controleren (en handhaven) of woningen worden aangeboden voor vakantieverhuur. Daarom worden diverse maatregelen ingevoerd om meer toezicht te kunnen houden en ook om de mogelijkheden te beperken en er kunnen flinke boetes worden opgelegd. Voor huurders is het dubbel oppassen; zij hebben niet alleen met regelgeving te maken vanuit de gemeente, maar ook met de huurovereenkomst.
Lees verder >


#1 Rechtbank Rotterdam schrapt boete en kostenverhaal: verhuurder is geen functionele overtreder

October 2023 | Roland Mans

Emerging 010 B.V. is eigenaar en verhuurder van een woning in Rotterdam. Een beheerder houdt namens haar toezicht op het gebruik daarvan. De huurders blijken zich te misdragen. Zo ontdekt de beheerder dat via illegale onderhuur sprake is van forse overbewoning. Emerging 010 meldt deze misstand bij de gemeente Rotterdam. Daarnaast start zij een procedure bij de kantonrechter ter ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning.
Lees verder >