Het Huisvestingsjournaal


#6 Blijven de Huisvestingswet en -verordening bestaan na de invoering van de Omgevingswet?

November 2023 | Martijn van der Hulst

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. In editie 6 van Het Huisvestingsjournaal gaat Martijn van der Hulst in op de relatie tussen de Omgevingswet en de Huisvestingswet. Blijven de Huisvestingswet en -verordening bestaan na de invoering van de Omgevingswet?
Lees verder >


#5 Raad van State: plannen Minister De Jonge voor huurprijsregulering helpen woningzoekende niet

November 2023 | Jeroen Groenewoud

De Raad van State heeft op 15 november 2023 geadviseerd over de Wet betaalbare huur. De Raad is kritisch op het voorstel en vraagt zich af of de aangekondigde maatregelen de woningzoekende wel helpen.
Lees verder >


#4 Wet vaste huurcontracten aangenomen

November 2023 | Jeroen Groenewoud

Op 14 november 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de ‘Wet vaste huurcontracten’. Hierin wordt geregeld dat de tijdelijke huurovereenkomsten worden afgeschaft, en huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd weer de norm worden (net als voor invoering van deze vorm van tijdelijke verhuur).
Lees verder >


#3 Huurverhogingsbeding bij huurovereenkomsten in de geliberaliseerde sector; wat is de stand?

November 2023 | Maaike Cohen

Door recente uitspraken van de rechtbank Amsterdam is er onduidelijkheid over de geldigheid van huurverhogingsbedingen (waaronder ook indexeringsclausules) in huurovereenkomsten met betrekking tot geliberaliseerde woningen. Moeten indexeringen met terugwerkende kracht worden terugbetaald aan huurders? De Hoge Raad moet uitsluitsel bieden.
Lees verder >


#2 Vakantieverhuur en huizenruil; hoe zit dat ook alweer?

October 2023 | Jeroen Groenewoud

Gemeenten zijn actiever aan het controleren (en handhaven) of woningen worden aangeboden voor vakantieverhuur. Daarom worden diverse maatregelen ingevoerd om meer toezicht te kunnen houden en ook om de mogelijkheden te beperken en er kunnen flinke boetes worden opgelegd. Voor huurders is het dubbel oppassen; zij hebben niet alleen met regelgeving te maken vanuit de gemeente, maar ook met de huurovereenkomst.
Lees verder >


#1 Rechtbank Rotterdam schrapt boete en kostenverhaal: verhuurder is geen functionele overtreder

October 2023 | Roland Mans

Emerging 010 B.V. is eigenaar en verhuurder van een woning in Rotterdam. Een beheerder houdt namens haar toezicht op het gebruik daarvan. De huurders blijken zich te misdragen. Zo ontdekt de beheerder dat via illegale onderhuur sprake is van forse overbewoning. Emerging 010 meldt deze misstand bij de gemeente Rotterdam. Daarnaast start zij een procedure bij de kantonrechter ter ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning.
Lees verder >